Giỏ hàng

Chính Sách Đổi Trả

– Khách hàng được quyền đổi trả hàng và từ chối nhận hàng và khi hàng giao không đúng về số lượng, hoặc hàng bị hư hỏng do quá trình vận chuyển.

– Chúng tôi có quyền không nhận lại hàng đổi trả nếu việc hư hỏng không phải lỗi thuộc về chúng tôi: như lỗi trong quá trình bảo quản.

Top
page