Tuyển dụng

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Việt Hà đã vươn lên thành Tập đoàn doanh số Nghìn tỷ. Chúng tôi có hệ thống tổ chức chuyên nghiệp; các khối, phòng ban, bộ phận có quy trình vận hành rõ ràng.

Hiện nay, Việt Hà đang trên đà phát triển với tốc độ ấn tượng, chúng tôi cần sự tham gia của những nhân sự có năng lực để cùng chinh phục những mục tiêu của công ty.