THÔNG BÁO KẾT QUẢ 26 SUẤT TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH XỔ SỐ “KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT” THÁNG 11/2020 (Giấy phép số 2785/XTTM-QLXT)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 26 SUẤT TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH XỔ SỐ “KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT” THÁNG 11/2020 (Giấy phép số 2785/XTTM-QLXT)