Hình thức thanh toán

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Thanh toán trước hoặc sau khi giao hàng tùy đơn hàng và tùy từng chính sách riêng, quy định riêng cho mỗi khách hàng.