Chính sách vận chuyển – Giao nhận

Giao hàng trên toàn quốc: thời gian giao hàng trong vòng 24h đối với các đơn hàng trong nội thành, 1-3 ngày đối với các đơn hàng ở tỉnh thuộc trung tâm Thành phố, 3-5 ngày đối với các đơn hàng tỉnh ở khu vực huyện, xã.