Việt Hà Pharma 02 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm uy tín

Việt Hà Pharma 02 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm uy tín

Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet, công bố Top 10 Công ty dược uy tín năm 2018.

Top 10 Công ty dược uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát dược sỹ làm việc tại các hiệu thuốc, các chuyên gia trong ngành và Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 12/2018 về quy mô vốn, thị trường, lao động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2019…danh-sach-2-tcbc-top-10-duoc-2018

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà tự hào 02 năm liên tiếp (2017 – 2018) nằm trong Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm uy tín. Đây là sự khẳng định cho uy tín của sản phẩm, chất lượng phân phối và marketing, năng lực tài chính của chúng tôi.