Tuyển dụng Quản lý OTC HCM

Tuyển dụng Quản lý OTC HCM

Mô tả công việc:

 • Thực hiện thiết lập kế hoạch giám sát nhân viên cấp dưới về kế hoạch bán hàng và thăm viếng khách hàng hàng tháng và hàng tuần.
 • Định hướng công việc và chỉ đạo nhân viên cách thực hiện kế hoạch bán hàng hiệu quả.
 • Thay mặt công ty xử lý các vấn đề khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng về dịch vụ cũng như các vấn đề liên quan về sản phẩm mà nhân viên cấp dưới không thể xử lý khi đã phân quyền và phân công công việc.
 • Họp hàng tuần với nhân viên cập nhật tình hình kinh doanh trên địa bàn cũng như kế hoạch bán hàng cho tuần kế tiếp.
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo do Giám đốc kênh đề ra, cập nhật tình hình bán hàng cho cấp trên.
 • Thiết lập kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, xử lý phản hồi cho nhân viên cấp dưới.
 • Bám sát mục tiêu bán hàng và chỉ tiêu công ty đề ra.
 • Chịu trách nhiệm về Doanh số và các Chương trình đã được phân bổ theo ngân sách.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Y, Dược.
 • Tuổi từ 28 đến 40.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát trong ngành Dược.
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt.
 • Kỹ năng vi tính, tiếng Anh giao tiếp.

Liên hệ: Ms. Sương – suonghuynh@viethapharmacorp.com.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/01/2019